पायाभूत सुविधा

पायाभूत सुविधा

वर्ग कक्ष, – (२५ × २५) -१४ वर्ग खोल्या

ग्रंथालय, – (२० × २०) ग्रंथलय पुस्तके संख्या :- ३००५

लॅब,    –  (२५ × २५) प्रशस्त लब

खेळाचे मैदान, – ६००० चौ.मीटर चे प्रशस्त क्रीडांगण