शाळा प्रवेश प्रक्रिया

शाळा प्रवेश प्रक्रिया

आवश्यक कागदपत्रे:

मागासवर्गीय विद्यार्थी:-
1) जन्म प्रमाणपत्र / शाळा जिवंत प्रमाणपत्र
2) जात प्रमाणपत्र
3) आधार कार्ड
4) गेल्या वर्षी निकाल
5) पासपोर्ट आकाराचा फोटो (4 क्रमांक)
6) बँक खाते क्रमांक (राष्ट्रीयकृत बँक)
7) पत्त्याचा पुरावा (विजेच बिल/ड्रायव्हिंग लायसन्स/रेशन कार्ड)
8) उत्पन्न प्रमाणपत्र

बिगर मागासवर्गीय विद्यार्थी:-
1) जन्म प्रमाणपत्र / शाळा जिवंत प्रमाणपत्र
2) आधार कार्ड
3) गेल्या वर्षी निकाल
4) पासपोर्ट आकाराचा फोटो (4 क्रमांक)
5) पत्त्याचा पुरावा (विजेच बिल/ड्रायव्हिंग लायसन्स/रेशन कार्ड

प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य  

प्रवेशाची संभाव्य (Tentative) तारीखः ११/०३/२०१८

प्रवेश फॉर्म डाउनलोड करा